BULGARİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE HİZMET DERNE’Ğİ Derneğimizin 06/05/2018 tarihinde Saat: 10.00 da yapılan Genel Kurul toplantısında aşağıda isimleri yazılı 17 asil,17 […]

Continue Reading
Share