A Harfi ile Başlayan Yer Adları ABADAN عبادان Şehir Basra İran (1847) (Erzurum Antlaşmasıyla İran’a verildi.) ABADYUT آباديوت Köy (Köyler […]

Read More  

Çalışmamızın konusu olan diğer kavram Bulgaristan Türkleri kavramıdır. Bulgaristan Türkleri en genel anlamı ile günümüzde Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan Türkler […]

Read More  
Share