Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Başvuruları Başladı

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

ON TARİH; 18 AĞUSTOS

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Başvuruları Başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüm Türk Coğrafyası’ndan katılım var. 

Yakutkistan’dan Gagavuzya’ya tüm Türk Dünyası Belgeselcilerinin büyük bir bölümü 2016 yılında yapılan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ne yapımlarını göndermiş, Zeytinburnu’nda yapılan galaya ve gösterimlere katılmış, festivalin Türkiye dışındaki ayakları olan; Azerbaycan, Kazakistan, KKTC ve Kırgızistan gösterilerinde belgeselleri izleyicisi ile buluşmuş, belgesel atölyeleri kurulmuş, belgesel söyleşileri yapılmış, 5 Ülke 7 Şehir’de yapılan etkinliklere toplamda 25 binin üzerinde belgesel dostu katılmıştı.

Bu yıl festival düzenleme kurulu son başvurularını 18 Ağustos 2017 tarihinde kabul edeceğini açıklamasına rağmen Temmuz’un ikinci haftası itibariyle Türk Coğrafyası’nın farklı Devlet, Özerk Devlet ve Bölgelerinden 40’a yakın yapım Festival İstanbul Ofisi’ne postalandı.

Hocağulu Narlıyev, Dr. Zeynel Koç, Doç. Dr. Abdülhamit Avşar, Uluslararası Müslüman Filmleri Festivali Direktörü Albina Nafigova, Setem ve Sanatsal Etkinlikler Komiyon Başkanı Mehmet Güleryüz, Belgesel Yapımcı ve Sunucusu Ahmet Yeşiltepe gibi etkin isimlerin jurisinde bulunduğu festivalin finalistleri son başvurunların hemen ardından 2017 Ağustos sonunda açıklanacak.

T.C Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TDBB ve TRT’nin katkılarıyla Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali bu yıl 27 Eylül’de İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.  Üniversite Kongre Merkezi’nde 3 gün boyunca yapılacak etkinlikler arasında iki ayrı salonda gün boyu gösterimlerin yapılacak olmasının yanısıra Türk Dünyası Belgesel-Sinema Üreticileri Şurası, Türk Dünyası İletişim Toplulukları Buluşması ve Türk Dünyası Film Afişleri Sergisi’de düzenlenecek.  Etkinlikler kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Festival Atölyeleri kurulacak, Festival Söyleşileri gerçekleştirilecek. 

18 Ağustos 2017 tarihine kadar turkbelgesel.com adresinden de başvuru kabul edilir. 

Bilginize

Menderes Demir

TDGF GENEL BAŞKANI

Görüntünün olası içeriği: 18 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar, oturan insanlar ve takım elbise

Share

9. TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER BULUŞMASI

YAFEM 18. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ
9. TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER BULUŞMASI

YALOVA DEKLARASYONU

beld bsknl

YAFEM 18. Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında 21-23 Temmuz 2015 tarihlerinde Yalova’da Kent Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 9. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması’nda; Doğu Türkistan (Uygur Özerk Bölgesi), Kırım, Suriye ve Irak Türkmenleri, sözde Ermeni iddiaları ve Karabağ Soykırımı başta olmak üzere, Ortadoğu’dan Kafkaslar’a, Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan Tük Kültür Coğrafyası’nın temel sorunları ele alınmış; yapılan konuşmalar, teklif, öneriler ve istişareler neticesinde aşağıdaki kararlar “Yalova Deklarasyonu” olarak yayınlanmıştır.
1. Türk Kültür Coğrafyası’ndaki Soydaş ve Akraba Toplulukları’nın yaşadıkları bölgelerde kültürel, sosyal ve eğitim haklarının İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi çerçevesinde koruma altına alınmasının ana hedefimiz olduğunu beyan ederiz.
2. Balkanlar’da özellikle Romanya, Bulgaristan, Bosna, Makedonya, Kosova ve Yunanistan’da Türkçe’nin yaygınlaşması; Afganistan, Pakistan, Irak ile Suriye’deki mülteci kamplarında Türkçe kursların düzenlenmesi için ilgili kurumların teşvik edilmesi ve medya aracılığı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır.

3. Türk Kültür Coğrafyası’nda Türkçe yazı ve konuşma dilinin teşvik edilmesi, konuyla ilgili ders araç ve gereçlerin kurs yerlerine ve kursiyerlere ücretsiz ulaştırılması, latin harfleriyle Türkçe yayınlanan dergi ve gazetelerin her bakımdan desteklenmesi konularında ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması Türkiye ve Türk Dünyası arasında üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve medya aracılığı ile ilgili kişi ve kurumların dikkatlerinin çekilmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

4. Türk Dünyası’nda medyaya yönelik sansürün son bulması, medya mesuplarının haber yapma, hak ve mahremiyetinin ve ifade özgürlüğünün korunması için tüm kamuoyunun her türlü iletişim vasıtalarıyla bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesi; bu çerçevede Avrasya Coğrafyası’nda Türk medyasına sansür uygulayan kişi ve kurumların tarafsız ve objektif davranmasının beklentisi içindeyiz.

5. Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı ve BM’in de kabul ettiği Karabağ’daki Ermenistan işgalinin son bulması, Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan), Rusya tarafından işgal ve ilhak edilen Kırım’da, Irak Türkmeneli ve Suriye Bayır Bucak bölgesi ile İran Türkmen Sahra bölgesinde yaşanan insani sorunların çözüme kavuşturulması ve insani taleplerin karşılanması noktasında kamuoyunun medya aracılığı ile bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.

6. Kırım’da soydaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması, geleneksel milli bayram ve günlerinin kutlanması; dil, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler ile dini inançlara getirilen yasak ve kısıtlamaların kaldırılması ve Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerine izin verilmesi noktasında yapılacak tüm girişimlerin desteklenmesi; Kırım’ın milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ve arkadaşlarına getirilen Kırım’a giriş yasağının kaldırılması için kampanyalar düzenlenmesi; ayrıca lisans verilmeyerek yayınlarına son verilen QHA (Kırım Haber Ajansı), ATR Televizyonu, Meydan Radyosu, 15 Minute Haber Sitesi gibi yayın kuruluşlarının yeniden yayın haklarına kavuşmaları ve gazetecilerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kampanyalar yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.

7. Irak’ta IŞİD saldırıları sonrası Musul-Telafer’den ve Suriye Türkmenleri’nden evlerini terk etmek zorunda bırakılanların hak ve hukuklarının korunması, Irak’ta ve Suriye’deTürkmenler için “güvenli bölgeler”in oluşturulması, Türkmen kardeşlerimizin kendilerini savunabilmeleri için gereken her türlü önlemin alınması; Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Irak ve Suriye Türkmenlerine, Nahçıvan ve Afganistan’dan gelen Türk kardeşlerimize tıpkı Arap, Yezidi sığınmacılara verildiği gibi “geçici mülteci hakkı” tanınması, acil servislerde ücretsiz tedavilerinin yapılması gibi hususlarda ilgili kurumların her türlü medya aracılığı ile teşvik edilmesi, toplumların bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

8. Dokuzuncu Türk Dünyası Gazetecileri; Çin egemenliği altında bulunan Doğu Türkistan’daki yaklaşık 30 milyon soydaşımızın insani hak ve hukuklarının korunması, insani taleplerinin karşılanması ve doğum yasağı, mecburi kürtaj, ırk ayrımcılığı, seyahat kısıtlaması, dini inanç ve ibadetlere getirilen yasaklar, hakaret ve aşağılama, toplumsal çatışmaların fitilini ateşleyen Çinli göçmenlerin bölgeye yerleştirilmesi suretiyle soydaşlarımızın asimile edilmesi, verimli Doğu Türkistan topraklarının istimlak edilerek Çinli göçmenlere dağıtılması gibi sorunların çözüme kavuşturulması; yazdıklarından ve düşüncelerinden dolayı tutuklanan başta “İlham Tohti” olmak üzere bütün gazeteci, şair ve yazarlar için bir defaya mahsus genel af çıkarılması, ilkokuldan üniversiteye eğitim ve öğretim dilinin Türkçe (Uygur, Kazak, Kırgız Türkçesi) olması; anayasada yazılı hak ve hukukların uygulanması, 10 yıl içinde yapılan tüm yargılamaların iptal edilerek, uluslararası gözlemcilerin katılımıyla yeniden adil yargılamanın yapılması gibi hususlarla Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’ni daha insani bir yaklaşım sergilemeye ve hoşgörülü siyaset izlemeye davet ediyoruz.

9. Ermeni Diasporası’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı dünya kamuoyu nezdinde yürütmüş olduğu kin, nefret ve asılsız iftira kampanyalarını YAFEM Türk Dünyası Gazetecileri olarak protesto ediyor, Türk halkını haksız ve dayanaksız iddialarla suçlayarak propaganda faaliyetleri yapan Ermeni ırkçılarını asıl kendi yaptıklarıyla yüzleşmeye davet ediyoruz. Hala Anadolu’da birlikte yaşadığımız Ermeni vatandaşlarımızı 1915 olaylarındaki gibi Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kışkırtan ırkçı Ermeni Dasporası’nın kin ve nefret söylemlerinden kurtulup sorumlu davranışlar sergilemesini dünya kamuoyu nezdinde bir kez daha hatırlatıyoruz.
10. Türk Dünyası Gazetecilerinin yaşadıkları ülkelerde yerel, ulusal ve uluslararası basın aracılığı ile lobi oluşturulmasını amaçlayan YAFEM Türk Dünyası Gazetecileri olarak Anadolu Ajansı tarafından hazırlanmakta olan “Türk Dünyası Haber Paketi” nin bir an once faaliyete geçmesini YAFEM Türk Dünyası Gazetecileri olarak istiyoruz.

23 Temmuz 2015
MUHSİN SEVENCAN – YAFEM
TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER BİRLİĞİ
BASIN SÖZCÜSÜ

Share

9. TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER BULUŞMASI ŞAİRLER TOPLANTISINDAN OKUNAN ŞİİR

Rafet ULUTÜRK

-1-
Bizler: Türklüğün meyvesi olan Orta Asya
Bozkırlarından yola çıkarak.
Anadolu’dan önce Türkleşen Bulgaristan
coğrafyasına ulaşanlarız
Bizler: Bu toprakları Türk Dünyası coğtafyasına,
katan,
Evlad-ı Fatihanların torunlarıyız.

-2-
Bizler: Ergenekon’dan dünyaya üç yoldan
giden,
Demir dağları eritip, denizleri aşanlarız,
Bizler: Tanrı dağlarını aşıp Balkanlara inen,
Adaleti, mertliği canından çok sevenleriz,

-3-
Bizler: Mazlum için, zalime kılıc çeken,
Alem-i İslam’a, denizleri göl edenleriz,
Bizler: Karşı gelen tuğları, surlardan indiren,
Vardığımız her yere çiçek, ekip, aş verenleriz,

-4-
Bizler: Denizdeki gemileri, dağlardan yürütenleriz,
Oğuz Ata yolunda yılmadan yürüyenleriz,
Bizler: Damarlarındaki Asil kanı, vatan için
dökenler,
Türk-İslam için dünyanın her yerine akın
edip yerleşenleriz.

-5-
Bizler: Rusların zulmünü, kılıçlarımızla kesip,
Koca Balkan’da, özelikle Rodoplar’da, Rusların
karşısında kahramanca duranlarız,
Bizler: Plevne’de kahramanlık gösteren,
Cihana hükmeden, Milletimiz için ölenleriz,

-6-
Bizler: Elçimizin altına kaftanları seren,
Kendine taş atanlara bile, ekmek verebilenleriz,
Bizler:Yurdumuzun taşını,cennet taşı olarak gören,
Komşusu aç iken, kendisi ekmek yiyemeyenleriz,

-7-
Bizler: Övülmüş bir Milletin, övülmüş askerleriyiz,
Dikenlerin arasında açan gonca gülleriz,
Bizler: Vatan için savaşan, gazi ve şehitler,
Topla tüfekle değil, adaletle ve imanla dövenleriz,

-8-
Bizler: Balkanlar’da Bulgarların silahlarına
ve tanklarına göğüs gerip,
Her 10 yılda ismi değişen, fakat yine Türk-
Müslüman kalabilenleriz
Bizler: İşle aşımızı, dinle dilimizi sevenlerdeniz,
Allah için savaşıp, Allah için can verenleriz,

-9-
Bizler: Kahramanlık destanları yazanların torunları;
İlk Türk Cumhuriyeti’ni kuranların torunları.
Bizler: Çağ kapatıp, Çağ açan; Bir Milletin
devamıyız.

-10-
Bizler: Boyunlara vurulan her zinciri kırıp
atanlarız,
Zalimleri çökertip, mazlumlara hakkını verenleriz,
Bizler: Mete’ler, Atila, Oğuz, Alpaslanlar,
Fatihler ve Atatürkçüleriz,
Bizler: Mevlana’lar, Sinan, Yunus, Yesevileriz,
Bizler Osmanlının Asil Torunlarıyız

Share