Yükseköğretim Kanunu ile ilgili değişiklikler

Dün akşam Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile akademik camiayı yakından ilgilendiren önemli değişiklikler gerçekleşti.

Kanun özetle aşağıdaki değişiklikleri sağlıyor:

1) 16 yeni devlet üniversitesi kuruldu:

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Samsun Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

2) 4 yeni vakıf üniversitesi kuruldu:

Ankara Medipol Üniversitesi

İstanbul Atlas Üniversitesi

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

3) Özel okullar, özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ile taşınmaz mallarının haczi, yapılan takipler hariç olmak üzere, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılacak.

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarındaki müfettiş, denetçi ve uzman personeli, YÖK’ün talebi üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulunda, 2 yıla kadar görevlendirilebilecek.

5) YÖK, gözetim ve denetim görevi kapsamında, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilişkili kişiler ile yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarına veya parasal hareketlere ilişkin olarak bu kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek ya da inceleme talep edebilecek.

6) Mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin eşleri, mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılacak.

7) YÖK, vakıf üniversitelerinin yurt dışı mali ve finansal ilişkilerinin denetimini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından istenebilecek.

8) Vakıf üniversitelerinin satım, kiralama, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uyacakları usul ve esaslar, YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

9) YÖK’te ihtiyaç duyulan uzman personel, 3 yıllık süre zarfında diğer kurumlardan Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak atanabilecek. Atanacakların sayısı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadro sayısının yüzde 20’sini geçemeyecek.

10) İlahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılacak.

11) Bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştirildi.

Buna göre;

Uludağ Üniversitesinin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi”

Cumhuriyet Üniversitesinin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”

Adnan Menderes Üniversitesinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi”

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”

Mustafa Kemal Üniversitesinin adı “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi”

Dumlupınar Üniversitesinin ismi “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi”

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”

Okan Üniversitesinin adı “İstanbul Okan Üniversitesi”

Namık Kemal Üniversitesinin adı “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi”

Ahi Evran Üniversitesinin adı “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi”

Mehmet Akif Üniversitesinin adı “Burdur Mehmet Akif Üniversitesi”

Erzincan Üniversitesinin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi”

Bozok Üniversitesinin adı “Yozgat Bozok Üniversitesi”

Bülent Ecevit Üniversitesinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit” oldu.

12) Öğrenci sayısının en az yüzde 50’si tam burslu olan ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50’si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinde çalışan personelin ücretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarı, özel bir hesaba aktarılacak.

Bu kaynak, vakıf üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderler için kullanılacak.

Özel hesabın oluşturulması, kullanımı, denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile YÖK tarafından belirlenecek.

13) Mesleki Eğitim Kanununu uyarınca hak kazanılan denklik belgeleri ile alınmış kalfalık, ustalık, iş yeri açma ve usta öğreticilik belgeleri geçerli sayılacak.

14) Özel öğretim kurumlarının kurucusu, temsilcisi ve personelinde aranacak şartlar yeniden belirlendi. Buna göre bu kişilerde, belirtilen süreler geçmiş olsa da kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, irtibatı olmaması şartı aranacak.

15) Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar, kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilecek, iş yeri açabilecek, başka bir meslek belgesi aranmayacak.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim,

Selam ve saygılarımla…

Daha detaylı bilgi için:

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss556.pdf

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili
Paylaş:
Share

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share