TÜRK DÜNYASI’NDA KADININ YERİ ve ÖNEMİ

Fatma AKSOY

10 Mart 2018 tarihinde ATO Meclis Salonunda Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’nin düzenlediği “Türk Dünyası’nda Kadının Geçmişten Bugüne Yeri ve Önemi” konulu Türk Dünyası ve Türk Kadınları Dayanışma Paneli yapıldı. Panel öncesinde yöresel kıyafetlerle dans gösterileri gerçekleştirildi.

 

Panelin açılış konuşmasını Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı 21. Dönem Trabzon Milletvekili Nail ÇELEBİ yaptı. Sayın ÇELEBİ konuşmasına öncelikle davete katılan hanımefendilerin ve onların şahsında ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik etti. “Kadın, anne, eş, evlat, kardeş, arkadaş ve komşudur ama hepsinden önemlisi bir insandır.” dedi.

Nail ÇELEBİ, Neşat ERTAŞ’ın “Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz.” Sözünü hatırlattı. “Cennet anaların ayakların altındadır” hadisini de hatırlatarak bu hadisi kabul eden bir medeniyetten gelinmesine rağmen, günümüzde kadına yapılan şiddetin kabul edilemez olduğunu ve çelişki olarak gördüğünü belirtti. Sayın ÇELEBİ, sözlerine Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türk kadını yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde yükselmeye layıktır.” Sözünü hatırlatarak konuşmasına devam etti.

ÇELEBİ, “Kadınlar gününün çıkışı 161 yıl önce bir grup kadının 8 Mart 1857 tarihinde Amerika’nın Newyork şehrinde kan ve göz yaşları ile verdikleri mücadelenin yıl dönümüdür” dedi.

ÇELEBİ; Tarih boyunca Türk kadını hayatın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumlulukları paylaştığını, kadınların katkısı olmadan sağlıklı bir kalkınma, gelişme ve demokratikleşmenin mümkün olamayacağını belirtti.

Dış İlişkiler Bakanlığı’nı temsilen Ayşe Bilge ARSLAN da günün anlam ve önemine değinerek kısa bir konuşma yaptı.

Nail ÇELEBİ’nin ve Ayşe Bilge ARSLAN’ın konuşmalarının ardından, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Meşkure YILMAZ moderatörlüğü ile panele geçildi.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Meşkure YILMAZ, Türk Kadınları Kültür Derneği Temsilcisi Elçin ÖDEMİŞ, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ankara ve İç Anadolu Bölge Başkanı Serpil POLAT, İlahiyatçı -yazar Ayşe SUCU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Çalışma Uzmanı Ceylan ÇİFTÇİ ARIK panelist olarak yerlerini aldı.

Moderatör Doç. Dr. Meşkure YILMAZ, Türk kadınına İslamiyet öncesindeki dönemde kadına çok fazla değer verildiğini, Orhun Kitabelerinde, Kırgız Destanında ve birçok yazıtlarda da kadının annelik ve kahramanlıklarından bahsedildiğini, toplum içerisinde üst seviyede tutulduğundan, Hakan’ın yanında Kurultaylarda söz hakkının olduğundan bahsetti. Bir Arap gezginin “Burada tuhaf bir hale şahit oldum ki, Türklerin kadınlarına gösterdikleri hürmetti. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerinkinden daha üstündü.” dediğini belirtti.

Doç. Dr. YILMAZ, İslam’ın kabulünden sonra Müslümanlıkla birlikte Arap kültürünün de alınması sonucu Türk toplumlarında da kadının dışlanmaya başladığını belirtti. Bunu gösteren ilk Türkçe İslami eser olan Kutadgu Bilig’de “Dostum sana kesin sözümü söyleyeyim kız doğmazsa, doğarsa yaşamazsa daha iyi olur” şeklinde yazılmış olduğunu, kız çocuğunun istenmeyen, önemli olmayan bir duruma düştüğünün görüldüğünü belirtti. Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında da konar göçer hayat devam ettiği için çok fazla değişim olmazken, son yıllarına doğru iyice kadına baskıcı tutumların arttığını belirtti. 1. Mecliste Tunalı Hilmi Bey kadınların da sayılmasını istemişse de konuşmasını bitirmesine izin verilmeden zorla kürsüden indirildiğini ifade etti. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, 1926 Türk Medeni Kanunu ile kadının çok önemli medeni haklara kavuştuğunu belirtti. Bunların; tek eşle evlilik, resmi nikah, mirasta eşitlik hakları olduğunu belirtti. Yargı önünde boşanma hakkı verildiğini ifade etti. En son yapılan genel seçimlerle TBMM’de 453 erkek milletvekiline karşılık 97 kadın milletvekilinin olduğunu, 37 ilde kadın vekilin bulunmadığını belirtti.

Türk Kadınları Kültür Derneği Temsilcisi, Elçin ÖDEMİŞ, Türk kadının toplumdaki yeri ve tarihi seyri üzerinde detaylı bilgi aktardı.

Sayın ÖDEMİŞ, kadınların Hakanın yanında yer aldıklarını, devleti temsil ettiklerini, savaşlara katıldıklarını, büyük mevki sahipleri olduklarını, bazı fermanlarda “Sultanın ve Hatunun emriyle” ibaresinin olduğunu belirtti.  Tarihte genelde Türk kadınına saygı ve hürmet gösterildiğini belirten kaynakların olduğunu ifade etti. Celalettin Rumi ve Mevlana’dan çeşitli örnek ve açıklamalarla kadına verilen değeri aktardı. Türk kadınlarının sanatla ilgisinin en üst safhada olduğunu belirtti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ankara ve İç Anadolu Bölge Başkanı Serpil POLAT, Kadın Girişimciler Kurulunun çalışmalarını, kadınlara girişimcilik konusundaki destekleri hakkında bilgi verdi. Çalışan kadınların bir üst basamağa nasıl geçebilecekleri konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Sayın POLAT, kendisinin ilk ve tek kültürel girişimci kadın olduğunu belirtti. Unutulan değerler üzerinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ülkemizdeki değerlerimizin sunumu ve tanıtımı hakkında açıklamalar yaptı.

İlahiyatçı -yazar Ayşe SUCU, İslam’daki kadın hakkında bilgi aktardı. Günümüzde sözüm ona şeyh, cemaat lideri, kanaat önderi olduğunu iddia eden kişilerin kız çocukları, kadınlar ve oğlan çocukları ile ilgili verilen fetvalar arasındaki çelişkilerin anlaşılamaz olduğunu belirtti.

Sayın SUCU, “Fıkıh ve içtihat kitaplarına baktığınızda içiniz acıyor ve Allah bunu bana söylemez, Allah beni böyle ikincil, üçüncül duruma düşürmez diyorsunuz” dedi ve dinin doğru yorumlanması gerektiğini belirtti.

SUCU, “Pozitif bilimlerinin ortaya koyduğu verileri dikkate almadan sadece geçmişin ortaya koyduğu dinsel bilgilerle dini anlamaya çalışırsanız, bugün 6 yaşında kız çocuklarıyla evlenebilirsiniz diyen kişiler ortaya çıkar” dedi. Müspet bilimleri anlayamadıktan sonra kuru kuru fıkıh bilgileriyle ne Allah, ne kadınla ilgili hükümler verilebilir dedi.

SUCU, “Müslümanlık bu kadar basit değil, bu kadar bedava değil, bu kadar ucuz değil” diyerek sözlerini bitirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Çalışma Uzmanı Ceylan ÇİFTÇİ ARIK, kadın istihdamı konusunda bilgiler verdi. Kadın istihdamı ülkelerin kalkınmasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Ceylan ÇİFTÇİ ARIK “Kadınların kendi ayakları üzerinde bütün kimliklerinden arınarak, bir birey olarak yer almalarının temel şartlarından biri, kadın ve erkek fırsat eşitliğinin sağlanmış bir çalışma hayatında kendilerine yer edinebilmeleri ve ekonomik özgürlüklerine sahip olabilmeleri önemlidir” dedi. Halen pozitif ayrımcılığın anayasada yer aldığını belirtti ve kadın istihdamı üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

Paneldeki konuşmacaların sunumları ve soru cevap kısımları da tamamlandıktan sonra panele katılan panelistlere plaketleri taktim edildi.

Panele Niğde Eski Milletvekili Mahmut ÖZTÜRK, Bayburt Eski Milletvekili Şaban YILMAZ, Kayseri Eski Milletvekili Mustafa DAĞCI, Afyon Eski Milletvekilli Müjdat KAYAYERLİ, İşadamı Ejder GÜLLÜPINAR, Ankara Bilecikliler Derneği Başkanı Hasan AKGÜL, Türkiye Sağlık Turizmi Derneğini Temsilen Betül Serpil AYKAM ile davet edilen Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Ankara Temsilciliği adına Fatma AKSOY’da panelde yerini aldı.

“Türk Dünyası’nda Kadının Geçmişten Bugüne Yeri ve Önemi” konulu Türk Dünyası ve Türk Kadınları Dayanışma Paneline katkısı bulunan bütün kurum, kuruluş ve şahıslara BULTÜRK derneği olarak biz de teşekkürü borç biliriz.

Haber ve Fotoğraf: Fatma AKSOY / BULTÜRK Ankara Temsilciliği

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen + 13 =