Cografi Bilgiler

Balkan Dağları (Stara Planina) Bulgaristan’ı kuzeyde Tuna platosu, güneyde ise Trakya platosu olarak kabaca iki coğrafi bölgeye ayırır. Oldukça dağlık bir coğrafyaya sahip olan güney Bulgaristan’da Rodop ve Rila sıradağları yer alır. Ülkenin ve Balkanların en yüksek dağı olan 2925 metre rakımlı Musala Dağı da burada bulunmaktadır.

bulgaristan-cografi

Ülkenin en önemli ırmağı olan Tuna Nehri, aynı zamanda Romanya-Bulgaristan sınırını oluşturur. Bulgaristan sınırları içerisinde doğup, Yunanistan-Türkiye sınırını oluşturarak Ege Denizi’ne dökülen Meriç (Maritsa) Bulgaristan’ın bir diğer önemli akarsuyudur.

Bulgaristan coğrafyası, Bulgaristan’ının coğrafi özelliklerini tanımlar.
Bulgaristan, Tuna Nehrinin güneyinde tamamı Balkan Yarımadasında bulunan ve Karadeniz’e kıyısı olan bir Güneydoğu Avrupa devletidir.
Kuzey’de Romanya ile 605km’lik sınırı vardır. Bu sınırın büyük bölümünü Tuna Nehri oluşturur.
Batı’da Sırbistan (344km) ve Kuzey Makedonya (162km) ile sınır komşusudur.
Güney’de Yunanistan (472km) ikinci en uzun sınır komşudur. Güneydoğu’da Türkiye (223km) ile ve Doğu’da Karadeniz ile çevrilidir.
Tarihsel olarak Mezya, Trakya ve Makedonya bölgelerini kapsar.
Günümüzde Doğu-Batı doğrultusunda uzanan Balkan Dağları, ülkeyi Kuzey Bulgaristan ve Güney Bulgaristan olmak üzere 2’ye böler.

.

 • Kuzey Bulgaristan (Mezya)
  • Tuna Ovası, Balkan Dağları ve Tuna Nehri arasında uzanır.
  • Deliorman ( Şumnu Platosu ), alçak bir plato olan bölge yoğun orman varlığıyla bilinir.
  • Dobruca, Romanya sınırını oluşturur.

 

  • Güney Bulgaristan
   • Kuzey Trakya (Doğu Rumeli)
   • Yukarı Trakya Ovası, ülkenin ortasını kapsayan geniş ova.
   • Gül Vadisi, güneyindeki Orta Dağ ile Kuzey Trakya Ovasından ayrılır. Kuzeyi Balkan dağlarıdır. Tunca Nehri bölgeden beslenir.
   • Rodop Dağları, Arda Nehri bu dağlardan beslenir.
   • Rila Dağı, ülkenin en yüksek noktası olan Musala zirvesi buradadır.
   • Pirin Makedonya’sı, Makedonya bölgesinin Bulgaristan sınırları içinde kalan bölümü. Pirin Dağı başlıca yüzey şeklidir.

Ayrıca Kuzey-Güney ayrımı dışında olmak üzere ülkenin deniz kıyısı bölgelerine Karadeniz Bölgesi adı verilir.