“DÜNDEN BUGÜNE BULGARİSTAN” KİTABI RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI!

Giriş

Bulgaristan Türklerinin Kimlik Mücadelesi, ne bir araştırmaya ne de bir kitaba sığar. Amacım, kimlik belleğinde boşluk hissedenlere yardımcı olmaktır. Hedefimizde olanlar: aydınlarımız, dernek, federasyon ve konfederasyon başkanlarımız, siyasi parti, milletvekili, kanaat önderlerimiz, üniversite öğrencilerimiz, hocalarımız, Türklüğüyle gurur duyan ve Türklük üretenlerimizdir.
“Ne Mutlu Türküm Diyene!” Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan’da 2 milyon 500 bin civarındayız. Çoğumuz anadilimizde siyasi ve bilimsel kitap okuyacak durumda dahi değiliz. Kutsal kitabımız dışında derin eser algılama alışkanlığımız da pek yok.
Bizde “Kafan karışmasın!” ifadesi, her kitabı okuma anlamında kullanılır. 2016’da yapılan bir araştırmaya göre, Bulgarların % 65’i, Türklerimizin % 85’i ve Roman-Milletin de % 92’si kitap okumuyor.

Türkçe okuyanlar ise parmakla sayılır. Öyle olsa da, bizler bilimle barışığız. Akıl tutulması da yaşamıyoruz. Bilen kıskanılır.
Biz Bulgaristan Türküyüz. Hoşgörülüyüz, Ahmet Yesevi’lerin, Yunus-Mevlanaların torunlarıyız. Disiplin, sevgi, şefkat ve öfke dışında birikim taşması bilmeyiz. Yerimizde dururken sabırla uyanır güç toplarız. Boyun eğmeden yaşarken, isyan ederiz. Hayattan ders alıp hak, özgürlük, adalet ve demokrasi kavgası verdik.
1989 İsyanımızla, Türk kimliği mücadelemizi zirveye taşıdık. Dirilip dimdik durmak için çilelerimizden başkasına gerek duymadık. Memleketin yüksek binalarını kursak da, bize hep konar-göçer gözüyle baktılar. “Vatan hakkınız yok!” dediler.

1796 Büyük Fransız Devrimi ateşini yakan Maximillien Robespier’in “Toplum Sözleşmesi”nden tutuşan sadece 15 gençti. Bizde eseri bilen yok ama halk yediden yetmişe tutuştu. Özgürlük isyanımız dünyayı sarstı. Bulgaristan Türk kimliğinin henüz tanınmadığını dünya öğrendi. Kucaklayamadığımız özgürlükte sivil toplumda eşit haklı vatandaş olmak var.

1879’da Anayasa ruhunu “Robert Kolej”inden çalan 3-5 Bulgar gençti.

1990’da Hak ve Özgürlükler Hareketiyle politik sahneye çıkarken, Bulgar gizli polisinin Varna’daki 55m2 dairelerinden birinde tuzağa düşürüldük. Piyon ajan hain-Ahmet Doğan o gün bugün solo oynuyor. Aşıya aşı yapılmaz, meyvesinden de tohum alınmaz. Doğan dönemi bitti, milletin hala haberi yok.
Beklenen yeni lider. Zalim diktatör Jivkov’a mezar kazdık. Sel gibi aktık, ufuk aradık. Mutluluğu Türkiye Cumhuriyeti’nde bulduk. Çarlık döneminde faşizmle, sosyalist dönemde totaliter komünizmle ödünsüz mücadele ettik. Geçmişin cansız cesedi bugünümüzü kâbus ediyor.

Nefes alamayan bir toplumda yaşamak çok zor.
Asimile edilmek, Türk kimliğimiz eritilmek, anadilimiz ateşe verilmek istenmişti. Kimliğimizi yok edecek gücün henüz bulunamadığını dünya gördü. Türk kanı taşımamız, Türk ırkından olmamız, Türkiye’de, Avrupa’da, Bulgaristan’da vb. yaşamamız, tüm dünyaya dağılmamız büyük olmamızın ilk erdemi. Türk olmak, dertli olmak, dava için yaşamak, çalışmak, savaşmak ve gerektiğinde ölmek, hayatımızın anlamı oldu. “Türkçe konuşmayana Türk diyemeyiz” demişti Atamız.

Bulgaristan Türklerinin Kimlik Davası Osmanlı parçalanırken çok ağır bir tarihsel dönemde başladı, zorluklar içinde su aldı.

Mücadele yüzyılımız elinizdeki kitabın kırmızıçizgisidir.

__________________________________________________________________

İÇİNDEKİLER
Giriş
Önsöz Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü) -11
Kitap hakkında görüşler – Seniha Rasim SABRİ – Almanya (Bulgaristan Türkleri Derneği Başkanı) -13
Kitabı yazmamızın gerekçeli açıklamamız -15


Bölüm -1- VI. Yüzyıldan Günümüze Bulgaristan

 1. Bulgarların bugünkü Bulgaristan’a gelişi -32
 2. Hıristiyanlığın kabulü -36
 3. Kiril Alfabesi -37
 4. Bulgar Kültürü -39
 5. Bulgar Halk Yöneticiliği Ansiklopedisi’nde Kadim Dönemde Bulgarlar -40
 6. Bulgarlar Neden Gururlu Bir Millettir? -41
 7. Tarihte Şanslı Olma -42
 8. Bulgar Karakteri -43

  Bölüm -2- Avrupa’ya Yerleşen Türkler
 9. Avrupa’ya Geçen Türkler -49
 10. Bulgaristan’a Yerleşen Türkler
  a)
  Anadolu Türkleri -52
  b) Gagauz Türkleri -51
  c) Osmanlı ile Birlikte Bulgaristan’a Yerleşenler -53
  d) Kırım Türkleri -57
 11. Avrupa’ya Yerleşip Kalan Türkler
  a) İlk Gelenler -60
  b) Selçuklu Türkler -61
  c) Türklükle Gelen İslam -62
  d) Pomak Türkleri -64


  Bölüm -3- Son Rus – Osmanlı Savaşı ve Bulgaristan Türklerin durumu
 12. 1877 – 1878 Rus – Türk Harbi (93 harbi) -73
 13. Berlin Anlaşmasına göre Türkler (1878) -81
 14. Geçici Rus Hükümeti ve Prenslik döneminde Türkler. -88
 15. Bulgaristan Türklerin Yenilgiyi Kabul Etmeyişi -96

  Bölüm -4- Çarlık Döneminde (1909 – 1934) Bulgaristan’da Türkler
 16. Çarlık Döneminde Bulgaristan Türklerinin Durumu -103
 17. Birinci Balkan Savaşı ve Türk Kimliğine Saldırıları -106
 18. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı’nda Türklerin Durumu -108
 19. Aleksandır Stanboliyski ve Türkler -111
 20. Askeri Darbe Sonrası Bulgaristan Türklerinde Bunalımlar -115
 21. Çarlık Döneminde Bulgaristan’da Türklerin Sorunları -119
 22. Türk Kimliğine Karşı Asimilasyon Politikaları -123
 • Yusuf Akçura -124
 • Osmanlıcılık -125
 • İslamcılık -125
 • Türkçülük -127
 1. Ziya Gökalp Meşalesi ve Bulgaristan Türklerinde Turancılık -128
 2. Bulgaristan Türklerinin Turancılık Örgütlenmeleri -132
 3. Bulgaristan Türklerinin Birinci Kongresi -137
 4. Çarlık Döneminde Türk Kimliğindeki Özellikleri -141
 5. Türk Kimliği Mücadelesinde Önemli Adımlar -145
  Bulgaristan’da Öğretmenler Birliği ve Turan – Şenyurt Toplantı Resimleri -147

  Bölüm -5- İkinci Darbe Döneminde Bulgaristan (1934 – 1944)
 6. İkinci Askeri Darbe (19 Mayıs 1934) -163
 7. Bulgaristan’da Faşist Darbe (Kapatılan okullar ve STK) -165
 8. Bulgaristan’da Türk Kimliğine İkinci Büyük Saldırı -167
 9. Bulgaristan’da Ulahlar -170
 10. Bulgaristan’da Yahudiler -171
 11. Bulgar Irkçılığı ve Faşizm -173

  Bölüm -6- Komünist Dönemde Bulgaristan (1944 – 1970)
 12. Bulgaristan’da Komünizm ve Türkler -178
 13. Komünist Dönemde Bulgaristan Anayasası (1947) -191
 14. Komünist Dönemde Azınlıkların Korunması -193
 15. Komünist Dönemde Türklerin Durumu -195
 16. 1948’den Sonra Pomak Türkleri ile İlgili Alınan Gizli Kararlar -205
 17. Komünist Dönemde Bulgaristan’da Yaşayan Millet – Romanlar -214
 18. Ulah Bölgesinde İsim Değiştirme Sürecinin Özellikleri -218
 19. Komünist Dönemde Makedon Azınlığa Kültür Asimilasyonu -219

  Bölüm -7- Komünist Dönem (1970 – 1989) İsim Değiştirme Zulüm Soykırım
 20. Komünist Dönemde 18 Mayıs 1971 Anayasa Kabulü -231
 21. Komünist Dönemde Türklere Zülüm ve Kitlesel Örgütlenme -233
 22. Komünist Dönemde Bulgaristan Türklerinin büyük faciası -247
 23. Komünist Dönemde Açlık Grevi ve protesto yürüyüşleri -254
 24. Komünist dönemde Türkiye Cumhuriyetine büyük göç -259
 25. Komünist Dönemde Kültürel Soykırım ve Sürgünle Mücadele -261

  Bölüm -8- Bulgar Devlet Güvenliği (DS) ve Bulgaristan Türkleri
 26. Bulgaristan Sivil Polisi (DS) Bulgar İstihbaratı Çalışmaları -265

  Bölüm -9- Bulgaristan’da Müslümanlar
 27. Bulgaristan Müslümanların Baş müftülüğü -279

  Bölüm -10- Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler
  Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler -288

  Bölüm -11- Bulgaristan’da Soykırım Takvimi 307

  Bölüm – 12 – Bulgaristan’da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler 311
  İnsan Kimliği Türk Kimliği -318
  BULTÜRK BGSAM Birlikte Çalışmalar -325
  Bulgaristan’da Türk Aydınları Gönüllü İsim Değiştirmeyi Kabul Edenler ve Etmeyenler -333
  Bulgaristanlı Sporcuları -339
  Adım adım TÜRK DÜNYASININ YÜCE DÜZENİ -344
  Bulgaristan Türklerinin Türk Sporuna Katkıları -345
  Kullanılan Kaynaklar -350
  Balkan Aksakalı İsmail GEMİCİ – Bayrampaşa Bld. Bşk. Yrd.. -352
  Bulgaristan Türkleri BİZİM FORMATIMIZ -Serisi -360
  Çalışmalardan Resimler 387

  BULTÜRK GENEL MERKEZDEN ALABİLİRSİNİZ
  ADRES: YENİÇERİLER CAD. NO.41 BEYAZIT-FATİH

  Web: www.bulturk.org.tr

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven − 7 =