До Президента на Република България

Уважаеми Господин Президент, От името на членовете на изселническата организация “БУЛТЮРК” и от свое име като Председател на организацията искам още веднъж да ви кажа добре дошли в Република Турция, добре дошли в Истанбул. Ние

Read more