“Dünden Bugüne Bulgaristan” Kitabı Raflardaki Yerini Alıyor!

“Duygusal Zenginlikle Dolu: ‘Dünden Bugüne Bulgaristan’ Kitabı Raflardaki Yerini Alıyor!”

“Yepyeni bir yılda, okuyucularımızın bekleyen yeni kitabımızla tanışmaya hazır olun!
‘Dünden Bugüne Bulgaristan’, derin ve etkileyici bir yolculuk sunarak Bulgaristan’ın geçmişinden günümüze uzanan ilginç bilgilerle dolu.”

Türk Dünyası’nın tüm devlet ve Türklüğün yaşadığı beldeler başta olmak üzere, Balkanlar, Balkan Türkleri ve özellikle Bulgaristan ile Bulgaristan Türklerinin meseleleri ve çözümleri ile ilgili çalışmalara Rafet Ulutürk Bey ile birlikte 2003 yılında kurduğumuz, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği “BULTÜRK” ile çalışmalara başladık.

Benim de kurucu Başkanı olduğum BULTÜRK çatısı altında uzun yıllar Bulgaristan ve Bulgaristan Türklüğü ile birlikte tüm Türk Dünyasına “karınca kararınca” hizmet verme mutluğunu yaşadım. Yoğun işlerim nedeniyle, BULTÜRK Genel Başkanlığı görevinden ayrılarak hizmet bayrağını gönül ferahlığı ve sonsuz güven duygularımla Rafet Ulutürk’e teslim ettim.

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Başkanı Bulgaristan ve Balkanlar aşığı araştırmacı yazar Rafet Ulutürk’ü Dünya Türkleri, özellikle Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri ile ilgili fedakâr çalışmalarından dolayı gönülden kutluyor kendisi ile gurur duyuyorum..

Rafet Ulutürk’ü derneğimiz BULTÜRK’ün kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olarak dünyanın her tarafında Türk Dünyasının sorunları ve çözümleri ile ilgili olarak yapılan tüm çalıştay, seminer ve Kurultay toplantılarına katılmasında şahsım ve yönetim kurulu olarak gereken her türlü desteği vermenin huzur ve gururunu yaşıyorum.

Canhıraş tutumu ve tuttuğunu koparan doğru bildiğinde ısrarlı ve tavizsiz bir çalışma bilincine sahip olan Rafet Ulutürk’ten özellikle bende bir Bulgaristan Türk’ü olarak Bulgaristan ve Bulgaristan Türklüğü ile ilgili tüm bilgilere onunla birlikte yapmış olduğumuz değerli sohbetleri ile tümüyle belgeye dayalı bilgilerden detaylı olarak öğrenerek Bulgaristan ile ilgili bilgi dağarcıma güç kattım.

Mensubu olduğu Bulgaristan vatandaşı olmasına rağmen genç yaşında başlamış olduğu Bulgaristan ve Bulgaristan Türklüğünün meselelerini en iyi ve köklü olarak bilen bu meselelerin çözümlerinde,

Türkiye-Bulgaristan-Tüm Türk Dünyası” devletleri ile birlikte çözümü ve bilgilendirmeleri amacı ile BULTÜRK öncülüğünde “BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ” Gazetesi’ni birlikte kurduk. Yine aynı dernek çatısı altında özellikle, Bulgaristan ile ilgili kitaplar, yazarak sorunları insanlığın bilgisine sunduk.

Ancak bu muazzam çalışmaların kendisine göre yetersiz olduğuna kanaat getirerek 2013 yılı itibarı ile kurucu başkanı olduğum BULTÜRK çatısı altında, Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi “BGSAM”ı kurduk. Halen bu güzide kuruluşumuz BGSAM’nin Başkanlığını büyük onur ve gururla devam ettirmekteyim.

Rafet Ulutürk, BULTÜRK-BGSAM çatıları ve yönetimleri desteğinde BULTÜRK Gazetesi başta olmak üzere,

Bulgaristan ve Bulgaristan Türklüğünün meseleleri ve çözümlerini ihtiva eden kitap sayılarını 120’nin üzerine çıkarma başarısını gösterdi.

Ayrıca basılı kitap ve medya dışında internet aracılığı ile tüm yayınlarımızı ve yeni kurulan “TÜRKLERİN BİRLEŞTİĞİ TÜRK YOLU” isimli yayın organımızı, BGHABER sitemizden güncel olarak sunmaktayız.

Bu çalışmalarda Türk Dünyası, Balkanlar ve Bulgaristan ve Bulgaristan Türklüğü ile ilgili konferans ve kurultaylarda önerdiği raporlar hariçtir.

Elinizde bulunan iki ciltten ibaret, “Dünden Bu Güne Bulgaristan-1-2” kitabı Bulgaristan ve Bulgaristan Türklüğünün olduğu kadar tüm Balkan ülkeleri ve Balkan Türklerinin de içinde bulundukları meseleler ve çözümlerine ışık tutmaktadır.  “Burada, hiçbir yerde okuyamayacağınız yazıları bulabilirsiniz.”

Rafet Ulutürk’ün engin bilgi birikim ve tecrübelere dayanarak kaleme aldığı tüm yayın ve kitaplarında görüldüğü gibi doğrudan ve haktan yana yalan ve iftiradan uzak, tüm iddia ve bilgileri belgeler ile sabit cesur ve yürekli olduğu kadar karşı iddiaları kendi içerisinde çürüterek mesnetsiz hale getiren belgesel özeliklere haiz müracaat eserleri olarak görülmesi gereklidir.

“Dünden Bu Güne Bulgaristan 1-2” kitabının içeriğinde tarihten bu güne kadar Bulgaristan’da yaşanan kültür soykırımlarını işaret eden son derece ilginç olduğu kadar Müslümanları derinden ilgilendiren icraatlar belgeleriyle göz önüne serilmiştir. Örneğin: Günümüzde hizmet veren Bulgar Parlamento binasının Müslüman Mezarlığı üzerinde inşa edilmiş olması gibi…

Rafet Ulutürk’ü her türlü sıkıntılara rağmen ülkesi ve Türk Dünyası ile ilgili cesur çalışmalarından dolayı gönülden tebrik ediyor Türk Dünyasına kazandırmış olduğu birçok eserinin yanı sıra “Dünden Bu Güne Bulgaristan 1-2” kitabının başta Siz değerli okuyucularımıza arz etmekten büyük mutluluk duyuyor Rafet Ulutürk’ün başarılarının devamını diliyorum.

Prof. Dr. Hayati DURMAZ
BGSAM Başkanı

Satın almak isteyenlere: https://www.kitapyurdu.com/kitap/dunden-bugune-bulgaristan-19902022/669534.htmlhttps://www.kitapyurdu.com/kitap/dunden-bugune-bulgaristan-19902022/669534.html

İÇİNDEKİLER
Giriş
Başlangıç Yerine (Rafet Ulutürk) -9
Önsöz Doc.Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ (Akademisyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) -13
Nevzat Öztürk – Düzce İl Milli Eğitim Müfetişi Kitap hakkında -15
Kitap hakkında- Balkan Camiasının Aksakalılarından (Mehmet Sami ÖZEREN ) -17
Bölüm – 1- Demokrasi döneminde Bulgaristan’da Partiler (1990 – 2020)

 1. Demokrasi Döneminde Bulgaristan -19
 2. Demokrasi Döneminde 1991 Anayasası ve Türkler -26
 3. Demokrasi Döneminde Hak ve Özgürlük Hareketi tuzağı -30
 4. Demokrasi Döneminde Bulgar Etnik modeli -38
  Bölüm -2- Demokrasi Döneminden Günümüze Bulgaristan’da Partiler
 5. Bulgaristan’da Kökleşemeyen Demokratik Güçler Birliği (SDS-CDC) -43
 6. Demokrasi Döneminde totaliter komunizm partisi BKP yeni BSP -49
 7. Demokrasi Döneminde Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH-DPS) -56
 8. Demokrasi Döneminde Monarşi hayaliyle başlayan yeni yüzyıl (НДСВ) -65
 9. Demokrasi Döneminde Bulgaristan NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi -67
 10. Hıristiyanlaştırma ve Bulgarlaştırma sürecinden elleri kanlıların iktidarı (GERB) -74
 11. Demokrasi Döneminde Türk iradesine beşinci darbe ve DOST partisi -80
 12. Demokrasi Döneminde Bulgaristan’da faşist kıvılcımları -90
  Bölüm -3- Günümüzde Siyasi Durum ve Türkler (2020 yılı)
 13. Günümüzde Siyasi Durum ve Türkler – 1990-2020 -103
 14. Günümüzde Siyaset alanındaki ana oyuncular şunlardı: -108
 15. Bulgaristan’da Seçim Geleneği -113
 16. Günümüzde Yeni Anayasa Değişikliği -120
 17. Günümüzde Bunalımlar İçinde Bocalayan Ülke -121
  Bölüm -4- Günümüzden Geleceğe Bulgaristan
  Giriş 125
 18. Bulgarsız Bulgaristan’da Yeni Nüfus Tablosu -127
 19. Gelecekte Türk Varlığının Bulgaristan’da Yeşermesi -139
 20. Gelecekte Yeni Uygarlığın Taşıyıcısı Bulgaristan Türkleri -150
 21. Gelecekte ABD, AB ve Rusya’da çizilen Bulgaristan Planları -155
 22. Büyük Türkiye, Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri -164
 23. Türklük Kalesi Bulgaristan -171
  Bulgaristan’da Nisan 2021’de Genel Seçimleri Analiz -174
  Osmanlının İmparatorluk yürüyüşü Balkanlara geçişi ile başlıyor -181
  Bulgaristan’da Parlamentoda bulunan Siyasi Partiler ocak 2021 tarihli -204
  Bulgaristan’da Türk Partilerinin Tarihçeleri -218
  Bulgaristan’da Parti Liderleri ve Arkalarındaki Güçler -227
  Günümüzde Bulgaristan siyasetinde etkili Liderler – ocak 2021 tarihli -228
  Bulgaristan’ı nasıl dönüştürebiliriz -235
  Bulgaristan’da yapılması gerekenler -237
  Bulgaristan’da Ekim 2021 Seçimleri -238
  Türkiye’de tüm partilere Bulgaristan konusunda bilgilendirme -244
  Bulgaristan ve Bulgaristan Türklerinin Meseleleri -258
  BULTÜRK BGSAM Birlikte Çalışmaları -266
  Bulgaristan’da 1990 sonrası Parlamentoya giren Partilerin oyları, % ve çıkan vekiller -270
  Bulgaristanlı Araştırmacı Yazar Gazeteci R.ULUTÜRK özgeçmiş ve katıldığı Toplantılar -280
  VMRO Örgütü’nün Duyurusu -283
  Manifesto -284
  Sonsöz -286
  Bulgaristan’da Anti-Türk ve Anti-İslam Tutumu -289
  Bulgaristan’da Başkanlık Sistemine Geçiş Olur Mu? -290
  KKTC’de Türk Dünyası Toplantısında Konuşmam (Son katıldığım Türk Dünyası Toplantım) -294
  Bölüm -6- Bulgaristan’da Osmanlı Mirası Eserlerimiz -300
  Balkanlar’da Türk-İslam Mührü – Şehitliklerimiz ve Mezarlıklar -349
  Bulgaristan’da Türk Kültür İzlerinden – Köprülerimiz -370
  Osmanlı Dönemine Işık Tutan – Saat Kulelerimiz -386
  Osmanlı Dönemine Işık Tutan – Tekke ve Türbelerimiz -398
  Osmanlı Dönemine Işık Tutan – Camilerimiz -410
  Osmanlı Dönemine Işık Tutan – Çeşmelerimiz -444
  Roportaj BULTÜRK Başkanı Rafet ULUTÜRK ile -463
  BULTÜRK Faaliyetlerinden Resimler -470
  BİZ KİMİZ 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + 12 =