До Президента на Република България

Уважаеми Господин Президент,

От името на членовете на изселническата организация “БУЛТЮРК” и от свое име като Председател на организацията искам още веднъж да ви кажа добре дошли в Република Турция, добре дошли в Истанбул.

Ние като цивилна организация приятно ни е в такава сърдечна атмосфера да споделим с Вас радостите и болките си.

Мисля, че Вие сте първият, Президент който като държавен глава провежда срещи с цивилни организации живеещи извън границите на Република България, за което Ви благодарим.

Разбира се благодарим и на всички онези които имат принос за организирането на тази среща тук.

Смятам, че това е един много добър знак и стремеж за показ, че сте на еднаква дистанция от всички граждани на Република България без оглед на вяра, език, убеждения и т.н.

Като организация на изселниците от България, което е видно от самото име “БУЛТЮРК” сме си поставили за цел да обединим всички изселили се от България граждани под един покрив.

Смятам, че от една централа по-лесно ще се разрешават проблемите на хората от политически, социален, културен и т.н. характер.

В този смисъл в най-скоро време се надяваме да обединим всички дружества на изселниците от България и да учредим Федерация на изселниците от България.

И накрая Господин ПЛЕВНЕЛИЕВ ако ми позволите искам да Ви предам копие от докладната, която връчихме и на Господин Цветан Цветанов при нашата визита в Българския Парламент.

Сега като наш гост не искаме да ви отнемем от ценното ви време с нашите проблеми.

Но на драго сърце бихме приели покана за среща в София в удобно за Вашата програма време.

И най-накрая за да увековечим тази дата искаме да ви поднесем един скромен спомен.

 

До Президента на Република България

 

 

  1. Ако е възможно на родените в Република България, но нямащи Българско Гражданство, да се издават вхoдни визи за Република България по облекчен ред.
  2. Възможно ли е да се съкрати срока за преиздаване на задграничните Български Паспорти в Посолствата.
  3. Смяната на документите за самоличност предимно се извършва през летните месеци. Възможно ли е да се увеличи броя на работещите в паспортни служби. С цел да няма дълги опашки пред паспортните служби.
  4. Може ли да се разреши проблема с наследствените земи на изселниците които виждаме, че са ограбени и стопанисвани от страна на кметовете по населени места или тяхното обкръжение.
  5. Възможно ли е да се използва опита на Турските земеделски производители, който опит да се пренесе в България. С цел по рентабилно земеделие и обработване на пустеещите плодородни земи.
  6. Може ли да се даде възможност на онези Български Граждани, които са екстрадирани през 1989 година, да си въстановят Турските имена в Посолствата на Република България в съответните страни, където пребивават в момента.
  7. 7. На наследниците по права линия  на  покойните  през този период  да се даде право да въстановят имената на своите майки, бащи, дядовци и баби.
  8. Може ли да се въстановят регистрите с Турските имена, които регистри бяха унищожени по време на тоталитарния режим.
  9. Често пъти пред младото поколение възникват езикови трудности, когато посещават Република България за да бъде премахната езиковата бариера очакваме Вашето съдействие да бъдат организирани летни курсове за изучаване на Български език под ръководството на хабилитирани преподаватели.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 3 =