Bulgaristan Seçimleri ile ilgili Kamuoyuna Duyuru

Saygıdeğer Kamuoyumuzun dikkatine;

Resmi olarak Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş olan 1 milyon civarında hem Bulgaristan hem de Türk vatandaşlardan, Çifte vatandaş olan 700.000’ inin Bulgaristan’da seçmen statüsündedir.
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde önemli olan bu durumdan yeterince istifade edememiştir.

 

Bulgaristan’daki Türk-Müslüman topluluğu;
30 yıldır manevî değerleri ve EVLAD-I FATİHAN ruhuyla bağdaşmayan siyasetçi ve liderler tarafından yönlendirilip yönetiliyor.

Bulgaristan eski DC-istihbaratı tarafından kurulan, sayıları artık birkaç olan, HÖH-DPS gibi sözde Türk partileri topluluğumuzu öz değerlerinden yabancılaştırıyor.

Her anlamda yok olmaya yönelik gidişatın tersine çevrilmesi için her fırsattan yararlanmak zorundayız.

Bu bakıma 2021 yılı Nisan ayında yapılacak olan Bulgaristan Genel Seçimleri konjonktürel bir olanak sunuyor.

Türk-Müslüman topluluğu gücünü hissettirecek bir uyanış ve diriliş arayışı içindedir.

 

Bulgaristan’da stratejimiz
Bulgaristan’da Nisan 2021’de yapılacak olan genel seçimlerde;
Müslüman Türk topluluğunu temsilen Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri doğrultusunda vekiller belirlenerek seçimlere girilmesi elzemdir.

Dünya’da ekonomik kriz nedeni ile Bulgaristan’da da ekonomik kriz baş göstermiştir.
Bulgaristan ekonomisinin Tek kurtuluşu, Türkiye ile birlikte global anlamda rekabet edebilecek, Türkiye ile ekonomik ilişkiler geliştirmesindedir.

 

Bulgaristan toplumu kapalı bir toplumdur.
Bulgaristan Türkleri AB içerisinde veya ABD’de hatta dünyanın her yerinde olmalarına rağmen lobi grupları pek olusturamamıştır.

Bizler Bulgaristan Türklerini Türkiye’de örgütleyebilirsek onları AB ülkelerine da daha kolay taşıyabileceğimizi belirtmek isteriz. (AB ülkelerinde güç birliği yapıldığı taktirde yerel ve genel yönetimlerde, eyalet yönetimlerinde söz sahibi olabilinir.)

Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirerek bu ekonomik krizden çıkma ve ekonomiyi geliştirme beklentisi Bulgaristan’daki Türk-Müslüman topluluğunu önemli ve imtiyazlı bir duruma getirmiştir.
Ancak; bu topluluğun imtiyazlı durumunun bu seçimler için özel olarak stratejik planı programını projelerini ve eylem planlarını Türkiye tarafından Bulgaristan ve Bulgaristan Türklerini iyi bilen iyi tanıyan kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından yürütülmesini tavsiye ediyoruz.

 

Bugün Bulgaristan’da bulunan siyasi partilerin arkasında çeşitli emperyalist devletler mevcuttur.

GERB’i Almanya, BSP’yi Rusya ve yeni kurulan Tsvetanovun partisini de ABD’nin desteklediği ortadadır.

Diğer partiler de aynı şekilde sahiplenilmeye devam edilmektedir.

 

1.    Bulgaristan’daki Türk-Müslüman topluluğunun legal siyasal partisi HÖH partisidir.

Bu partinin kurucu ve yöneticileri:

2021 dünya şartlarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin G-20 üyesi hatta BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olma nitelikli bir devlet olması, Afrika, Ortadoğu ve Asya’da etkin ve güçlü Bulgaristan için çok önemli işler yapabilecek bir devlet olduğunu bu partilerde bulunanlar pek algılayabilecek nitelikte değillerdir.

Ancak; bu şartlarda görev yapmış HÖH partisini kurmuş ve bu kadar etkin hale getirmiş muhbir kurucuların (özellikle eski DC-Bulgar muhbirlerinin) HÖH içerisinden çıkartılarak partiyi asli davasına arındırılmış bir vaziyette getirilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde; önümüzdeki 2021 genel seçimlerinde Türkiye ve Türk Dünyasına yakın veya ilgi duyan kişilerin tespiti yapılmayacağı ortadadır. Özellikle Türk-Müslüman Milli şuuru yüksek olan genç ve yeni nesilden kişiler üzerine çalışmalar yapılmalı.

Onlardan tek isteğimiz Bulgaristan’da Türk-Müslüman halkına hizmet etmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı önyargılı olmamalarıdır.

Bu seçimlerde Bulgaristan Türkeri’nin Evladı Fatihan ruhu ve tarihinden ilham aldığı manevi değerlerle bütünleşmiş cesur, yılmaz ve tehditlere boyun eğmeyen, genç nesle örnek temsilcilerinin adayları gösterilmelerini ümit ediyoruz.

Eskiden 1920’de ve 1990’da seçimle köklü siyasi değişime gidebilen Bulgaristan toplumu şimdi de dönüşümlere açık kritik bir dönem yaşıyor.

Bu farklılaşmayı Türkiye’de 15 Temmuz hain FETÖ’cü darbe denemesine karşı tepkilerde ve 5 milyon Türk vatandaşını birleştiren İstanbul “Yenikapı” mitinginde halk desteğinde görebildik.

İhtiyaçları olduğunda Ankara’ya gelen; Doğan, Karadayı, Mestan, Tahir, Oktay, Korman ve diğerleri zor günümüzde bir “Geçmiş Olsun” demediler, diyemediler.
Yenikapı Miting’inde Türkiye’nin yanında durmadılar, duramadılar.

 

Bugün;
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni idari sistemi
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” (Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi)’ni kuran,
AK PARTİ Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde Aziz Türk Milleti, Güçlü Türk Devleti ve Kahraman Türk Ordusu ile Bölgesinde Mazlum Devletlerin, Milletlerin koruyucusu ümidi haline geldiği halde,
HÖH’ü idare ettiklerini sanan Bulgaristan Türklerinin sözde liderleri ve seçilmişlerinin dosta güven düşmana korku salan Büyük Türk Milleti ve Devletine karşı tavır almaları biz Müslüman – Bulgaristan Türklerini derinden incitmiştir.

Komünizm sonrası Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Bulgaristan Türklerinin can hıraş mücadelelerini kendi menfaat ve istikballeri karşısında satarak  seçimlere giren HÖH yanlısı Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Millet Vekilleri yapılan tüm seçimlerde ve seçimler sonucunda yaptıkları icraatlarda dün kendi toplumlarının karşısında yer aldılar. Türkiye’ye gelerek evet hayır referandumunda HAYIR oyu kullanılması ve Cumhur ittifakına karsi seçim propagandasına bile katılmayı göze almışlardır. Günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile sistemi oluşturan Cumhur İttifakı ve Liderlerine karşı özellikle Başkan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ a karşı yaptıkları karalayıcı ve aşağılayıcı hatta Cumhurbaskanimiza hakarete kadar varan beyanat ve propagandaları Bulgaristan ulusal medyasında manşetler halinde verilmiştir.

HÖH kurulduğundan bu yana, Bulgaristan’da ve Türkiye’de bulunan Bulgaristan Türklerinin oyları ile seçildikleri halde aşağıda belirtilen Müslüman Türk düşmanlıklarına yardımcı olmuşlardır.

·        Bulgaristan’da Türkler için dini yasaklayanlara Muhbirlik yaptılar.
·        Bulgaristan’da Türkler için Müslüman isim değişikliklerine destek verip işbirliği yaptılar.
·        Bulgaristan’da Türkler için Türk Dilini konuşmayı yasaklayanlara yardım edip ceza kestiler.
·        Bulgaristan Parlamentosunda “Ermeni Soykırımını Osmanlı yaptı” diyen HÖH-DPS partisine destek verdiler.
·        Bulgarların BELENE işkencelerinde mağdur olan Türkleri görmezden geldiler. Kandırdılar.
·        Parlamentoda Komünist katilleri kurtarmak için destek verdiler.
·        Bulgaristan’da Türklük ve Müslümanlık için mahkûm olanları kaderlerine terk ettiler.
·        Bulgaristan’da ilk kez BULTÜRK öncülüğünde ilk defa Bulgaristan’da Türk Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartılan Türk Cumhurbaşkanı adayını desteklemediler. Karşısında BSP adayını (komunist adayı) desteklediler
·        Bulgaristan’da Türkçe TV yayınlarını 10 dakika ile sınırlanmasına destek verdiler.
·        Bulgaristan’dan göç edenlerin arazilerine el koydular.
·        Bulgaristan’da gururumuz rahmetli Gazi Nuri ADALI’ya sahip çıkmadılar. Kimsesiz bıraktılar.
·        Nüfus kütüklerinden Bulgar isimlerini sildirmediler.
·        Göçmenlere bedelsiz vizeyi kabul etmediler.
·        Türkiye’deki Bulgaristan Türkleri, Türkler “Bize karışmasın” dediler.
·        ATAKA’ya kuruluş ve seçim çalışmaları için 1.600.000 LV HÖH tarafından verildi.
·        BULTÜRK ile beraber Bulgaristan Parlamentosuna yapılan ziyaret nedeni ile Türk ziyaretçilere tanınan ücretsiz vizeye karşı çıktılar.
·        Türkiye Cumhuriyeti Devletinin AB’ye üyeliğine karşı çıktılar.
·        Bulgaristan Türklüğünün sembollerinden Türkan Bebeğin katilleri, mezar taşlarımızı kıranları, Türkçe’yi yasaklayanları, ismimizi değiştirenlerin affedilmelerini sağladılar.
·        HÖH’ün en güçlü olduğu Kırcı Ali’de bulunan tarihi saat kulesinden her saat başı Türklere ve Müslümanlara kin ve hakaret kusan marşlar söylenmektedir.

Sicillerini yaptıkları ile ortaya koyduğumuz;
HÖH ve onun liderliğini yapan sözde temsilciler, Bulgaristan’da Müslüman Bulgaristan Türklerinin siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki yönden faydalarına hiçbir katkıda bulunamamış oldukları halde bugünde seçim bölgelerinde ve Türkiye’de bulunan seçmenlerden destek aramaktadırlar.

Bulundukları her platformda özellikle Müslüman Türk düşmanlığı yapmaktan çekinmeyen bu sözde liderler ve temsilcileri ne yazık ki Türk – İslam Aleminin ve Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun güzide ilçelerinin seçilmiş Belediye Başkanları ile görüşme yaparak kendileri için Bulgaristan’da destek için kamuoyu sağlamak peşindeler.

Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Aziz Türk Milleti tarafından seçilmiş bazı Belediye Başkanlarının Cumhur İttifakına, Hükümet Sistemine Liderlerine özellikle Sayın Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN’a karşı Bulgaristan’da alenen faaliyet gösteren sözde Türk Lider ve Milletvekili Temsilcilerini Makamlarında ağırlamaları bizleri derinden incitmiş, yaralamıştır.

Söz konusu belediyeleri bu duyarsızlık ve vurdum duymazlıklarından dolayı Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) olarak şiddetle kınıyoruz.

20 yılı aşkın süredir merkezi İstanbul’da bulunan Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Türkiye Cumhuriyeti – Bulgaristan arasında var olan problemlerin çözüm ve halli konusunda Müslüman Bulgaristan Türklerinin haklarını savunarak ve koruyarak mücadele vermiştir.
Bununla beraber BULTÜRK Genel Başkanı sıfatı ile Dünyanın her tarafında Müslümanlık ve özellikle Türklük ile ilgili tüm toplantı panel konferans ve çalıştaylara katılım sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Dünyasının birbirlerini tanımalarında, kaynaşmalarında özel ihtimam gösterdik.
Türk’ün sesi Türk’ün ulağı Türk’ün Türk’e sevdası olduk.

Bu mücadeleyi sonuna kadar götürerek başarıya ulaşmak birinci ve hayati hedefimizdir.

Saygıdeğer Milletimiz ve Değerli Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.

Rafet ULUTÜRK
BULTÜRK Derneği
Genel Başkanı

Paylaş:
Share

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + 20 =