HÖH’de baş gösteren gelişmeler

Son zamanda Bulgaristan’ın en önemli siyasi partisi olan ve üyelerinin çoğunluğunu oluşturduğu HÖH’nde baş gösteren gelişmeler, yakın bir gelecekte parti içinde köklü değişikliklerin mi, yoksa parti içinde vuku bulacak her tür eleştiriye ağır yaptırımlarla mı karşılık verileceği hususunda bir kısım ipuçları vermektedir. Kasım Dal’ın parti liderini ağır bir şekilde suçlayarak istifa etmesi ki, Kasım Dal HÖH’ün kuruluşundan beri partinin en önemli ve kilit aktörlerinden biridir, farklı kesimler tarafından farklı şekilde algılanmakta ve yorumlanmaktadır. Ancak Kasım Dalın istifasının partideki Doğan diktatörlüğü nedeniyle mi yoksa başka sebeplerde var mıdır?

Şayet Kasım Dal açıkladığı sebepler nedeniyle HÖH’ten istifa etmiş ise kaçınılmaz olarak yakın bir gelecekte parti de köklü değişiklikler olacak demektir. Partinin şimdiye kadar yönetildiği şekliyle daha fazla yönetilmesinin mümkün olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu demektir ki, parti içindeki lider sultası sona erecek ve parti içi demokrasi tesis edilecektir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen + one =