KIRCI ALİ ŞEHRİNİN KURULUŞ GÜNÜ

BULTÜRK Derneği

KIRCI ALİ’NİN KURULUŞ GÜNÜ

 BULTÜRK Derneği Duyuru

Muhterem arkadaşlar, değerli misafirler, sayın okuyucularımız, Çok Değerli Hemşerilerim KIRCA-ALİ-LİLER,

Tarihte Bugün: 21 Ekim... - Adana Balkan Türkleri Derneği | Facebook

Bir şairimiz şöyle dile getirmiş:

Kurduğun şu beşikte
Asırlardır sallanıyoruz,
Bir ulu çınar gibi
Gittikçe dallanıyoruz…

Bildiğiniz gibi 93 harbinde yani 1877–78 Rus-Türk harbinde Fındıcaklı Murat ağanın gönüllü askerleri ve yerli halkın direnişi sayesinde Kırcaali şehri ve bölgesini Ruslar ele geçirememiş. Onun için Türk – Bulgar hududu Aydoğmuş dağlarından indirilerek Arda nehri boyunca çizilmiştir. Kırcaali bölgesi ikinci Balkan Savaşından sonra Ekim 1913 yılında Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin feshedilmesinden sonra Bulgaristan’a bırakılmıştır.

Kırca-Ali’li sakinler olarak bizleri,
Kırca-Ali’nin kuruluşu ne zaman ve ne şekilde olduğu her zaman ilgilendirmiş, her Kırca-Ali’li için merak konusu olmuştur.

Akdeniz’den yola çıkarak Bulgaristan topraklarına kadar gelen, Rivayetlere ve koca Usta Halkımızın anlattıklarına göre,
Kırıcı-Ali, yolu üzerinde bulunan 70 köyden geçerken, her köyden sabah namazında bulunan kişilerden inançlı, cesur, atılgan, aktif ve zeki gördüğü 1 kişiyi yanına alarak “HIDIRELLEZ” gümüne 3 gün kala yani 3 Mayıs günü bu topraklara kadar gelmiştir.

Kırıcı-Ali,
Bu topraklara geldiğinde, tarihi İpek yolu üzerinde bulunan ve stratejik öneme sahip bulunan şu anda üzerinde oturup YURT edindiğimiz bu münbit araziyi Beğenmiş ve bu topraklarda yerleşerek bu günkü KIRCA-ALİ’nin temellerinin atılarak nesilden nesile YURT olmasını sağlamıştır.

Bu konuda bizlerde, Türkiye’de bulunan Osmanlı arşivlerinde araştırmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
Bu araştırmaların neticesinde elde edilen bilgileri sizlerle paylaşacağız.
Şu ana kadar elimizde olan bilgiler, Hıdırellez’den 3 gün önce buralara geldiklerine dair kuvvetli delillere dayalı bilgiler olup bunun da,
3 mayıs gününe tekabül ettiğidir.

Zamanla,
Kırca-Ali şehri gelişip büyümüş Rodop’ların en önemli, ticaret sanayi ve kültür şehri olarak,   Rodop’ların İncisi haline gelmiş müstesna bir şehir olmuştur.

Değişik rivayetlere göre, “KIRCA-ALİ”
ismindeki KIRCI kelimesini anlamları;
1- Kırıcı-(Dövüşçü)
2- Kırcı–(Dışarıda çalışan gurbetçi) 
3- Kırca– Kır saçlı-(Saçları beyazlanmış) anlamlarına gelmektedir.

Kırca-Ali’nin, 
anısının yaşatılması için günümüzde,
Kırca-Ali’nin kuruluşunu kutlamak ve kurucusu Kırca-Ali’yi yâd etmek maksadı ile bu günümüze sahip çıkmalıyız. Genç nesillerimize bunu öğretmeliyiz.

Ajans Bg - Foto: Kırcı Ali'nin mezarı..

Allah rahmet eylesin, Mekânı Cennet olsun.

Ümit ve dualarımız ile temennilerimiz o dur ki,
Kırca-Ali’liler,
bu durumu sahiplenerek gelecekte geniş kitleler ve nesillerimiz tarafından kutlanarak anılmaya devam edilir.
Bizler her yıl bu kutlama ve anmalarımızı düzenli olarak sürdürerek, çeşitli etkinliklerle bu günümüzü destekleyeceğiz. Unutamayacağız, Unutturmayacağız…!

Bu güne kadar, bu gün ile ilgili etkinlik,
BULTÜRK’ ten başka bir kuruluş yada kurum tarafından yapılmamıştır.
İlk ve tek olarak BULTÜRK öncülüğünde yapılmıştır.
Esas itibariyle,
Kırca-Ali belediyesinin bunu sahiplenerek Kırca-Ali’nin en önemli günü olarak kutlanmasını sağlaması birinci vazifesi olmalıdır.

Dünyada birçok şehrin kuruluş günü kutlanmaktadır.
Bizler de böyle bir geleneğin Kırca-Ali için de oluşacağına ve Kırca-Ali’nin kültürel yaşantısına bir anlam ve zenginlik katacağına inandığımız gibi şehrin ekonomisinin gelişmesine de katkı sağlayacağına inanmaktayız.

KIRCI – ALİ Ebedi istirahatgahına defnedilmelidir.
Diğer yandan Kırca-Ali’nin edebî istirahatgahının gerçek yerine yani ilk defnedildiği yere nakledilmesinin zamanının geldiğine inanıyoruz.
Vicdan sahibi yönetici ve yetkililerden bunu talep ediyoruz.

ARDA BOYLARINDAKİ KIRCAALİ DİYARI - Misyon Gazetesi Tarih

Biz bu konuda Kırca-Ali belediyesinin de gereğini yapacağına ve destek vereceğine inanmak istiyoruz.
Aslında şimdiye kadar bu naklin yapılması gerekiyordu.
Ancak,
niçin yapılmadığını da anlamış değiliz.

İnşallah,
önümüzdeki yıl ve takip eden yıllarda tüm Kırca-Ali ahalisinin katılımı ile bu günü kutlayarak Kırca-Ali’nin kuruluş bayramı olarak ilân edip anacağız.

Biz, 
“BULTÜRK” olarak harcı koyarak temelin ilk taşını koymuş bulunuyoruz. Sonrasında takibini ise, Allah’a ve Kırca-Ali’lilere emanet ediyoruz.

Bu önemli günümüze sahip çıkan ve destek veren tüm arkadaşlarımızı gönülden kutluyor, Kırca-Ali’mizin geleceği için yapacakları hayırlı işlerde başarılar diliyoruz.

Tüm Kırca-Ali’li hemşerilerimizin Ramazan bayramını kutluyor ve şehrimizin kurucusu Kırcı-Ali’ye sahip çıkmalarını gönülden arzu ediyoruz.

Kalın sağlıcakla,

__________________________________________________________

Bulgar Devleti tarafından şehirdeki bütün Türk eserlerini yıkıp yakmışlardır.
Gazi Kırca-Ali´nin mezarı da bundan nasibini alır. Kırca-Ali şehrinin önde gelenleri Gazi’nin kemiklerini kurtarmışlardır. 1984 yılında -1990 yılına kadar gizledikleri kemikleri çıkartıp Şehir Merkez camisinin arkasına yeniden cenaze merasimi düzenlenerek camii avlusunda defnedilmiştir…

Bulgaristan'da Gazi Kırca Ali'nin Türbesi tamamlandı - Haberler

TİKA Tarafından – 2018 yılında yapılan – Kırca Ali türbesi (Kırca Ali Merkez cami avlusunda)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bulgaristan‘da Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca-Ali’nin kabri yenilenerek türbe yapıldı ve Kırcaali Merkez Camii çevre düzenlemesi tamamlandı.

Bulgaristan'da Gazi Kırca Ali'nin Türbesi tamamlandı - Haberler

Gazi Kırca Ali

Kırca Ali 1371 yılında Alanya’da doğmuştur. Eğitimini Konya medreselerinde almış, Osmanlı ordularında birçok Rumeli savaşlarına katılmış ve bu savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Gazi unvanına ulaşmıştır. Gazi olduktan sonra 1393 yılında Arda nehrinin sol kıyısına yerleşerek kendi adıyla anılan Kırcaali’nin temellerini atmıştır. Ölümünden sonra minnet olarak yerli halk ona türbe yapmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five − two =