Türk Dünyası Medya Mensupları Yalova’da Buluştuk

Merkezi Yalova İl’imizde bulunan “YAFEM” (Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği), her yıl düzenlediği Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması’nın 16. toplantısını, “18 – 22 Temmuz 2022” tarihleri arasında Yalova’da Türk Medyası gruplarının mensubiyet taşıdıkları 15 devlet temsilcilerinin, Akademisyenler ile birlikte duayen Medya Emekçilerinin geniş katılımları ve TÜRK DÜNYASI’NA hizmet veren STK temsilcilerinin de gözlemci sıfatıyla katılımları ile gerçekleştirildi.
Toplamda 3 oturum halinde düzenlenen ÇALIŞTAY’ın ilk oturumunda, “TÜRK DÜNYASI MEDYA MENSUPLARI, AKADEMİSYENLER, DUAYEN MEDYA EMEKÇİLERİ”, gazeteciler, yazar ve basın emekçileri ile ilgili geniş ve doyurucu bilgi ve tecrübelere dayalı fikir alış verişlerinde bulunuldu.
Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde siyaset yapan çok sayıda siyasi parti temsilcileri gözlemci olarak katıldılar.
Ev sahipliğini üstlenerek Çalıştay suresince her türlü desteği Yalova Valimiz sayın Muammer EROL ve sayın Yalova Belediye Başkanı Mustafa TUTUK verdiler.
Toplantının ilk gününde Türk Dünyası Medya mensuplarının katıldıkları toplantı “DİVAN HEYETİ” oluşturuldu.

Divan Dr. Şemsettin KUZECİ beyin başkanlığında oluşturulmasını takiben, TÜRK DÜNYASI’NDA vuku bulmuş Aziz Şehitlerimiz için,

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile birlikte toplam 4 gün süren,

Medya ve basın mensuplarının sorunları ve çözümleri ile ilgili fikir alış verişleri ile birlikte kabul gören öneri ve bildirilerin toplantıya katılan saygın delegasyonun oy birliğiyle kabul ettikleri “TÜRK DÜNYASI MEDYA MENSUPLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ” kamuoyuna arz edilmek üzre tamamlandı.
ÇALIŞTAY’ın bir gün süren ikinci oturumunda, TÜRK DÜNYASI’NDA bir ilk gerçekleştirilerek,
“1. TÜRK DÜNYASI SİYASETÇİLER BULUŞMASI” adı altında bundan böylede devam ettirilmesi saygın delegasyon üyeleri, gözlemci statüsünde bulunan hazirunun oy birlikleriyle kabul etmeleriyle sonuçlanan yeni bir oluşumun temelleri çok değerli siyasiler ve akademisyenlerin ortak fikirleri olarak kabul görerek tamamlanmıştır.
ÇALIŞTAY’ın son gününde yapılan 3. Oturumunda yine “TÜRK DÜNYASI ÇALIŞTAYLARINDA” bir ilke imza atılarak
“TÜRK DÜNYASI STK’LAR BULUŞMASI” adı altında ve TÜRK DÜNYASI ile ilgili tüm ÇALIŞTAY ve oluşumlarda katkı sağlayarak, çok kıymetli fikir ve görüşlerinden yararlanılabilecek sürekli olarak birlikte olunması gerekli görülen bir ÇALIŞTAY ORGANI kurularak,
TÜRK DÜNYASI’NIN hizmetine arz edilmek üzre “ÇALIŞTAY BİLDİRİSİNİN” sonuç bildirgesinde yer almıştır.
Yalova’da yapılan söz konusu,
“TÜRK DÜNYASI MEDYA MENSUPLARI BULUŞMASI ÇALIŞTAYI” ve bu çalıştay sayesinde ilk defa hizmete alınan yeni birimlerinin TÜRK DÜNYASI ve saygın TÜRK MİLLETİ adına hizmet veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara özellikle güç katacağına inancımız tamdır.
Bu vesileyle,
Yalova’da düzenlenen nezih ve TÜRK DÜNYASI’NIN tüm varlıkları hakkında önemli bilgilere sahip olduğumuz ÇALIŞTAY münasebetiyle, katılımcılara nazik ev sahipliği yaparak hoş görü ve muhabbetle bağırlarına basarak ağırlayan,

Başta saygın Yalova Valimiz Muammer EROL bey,

Saygın Yalova Belediye Başkanı Mustafa TUTUK bey olmak üzre,

ÇALIŞTAYI düzenleyen kurum ve tertip komisyonunu özellikle YAFEM’i yürekten kutluyor, BULTÜRK-BGSAM adına kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

BULTÜTK ADINA
Dr. Nedim BİRİNCİ

Not: Rafet ULUTÜRK’ün konuşması
https://bulturk.org.tr/v2/turk-dunyasi-medya-mensuplari-toplantisinda-konusma/

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 8 =