30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Türk Milleti, tarihte görülen “ordu-millet” lerin en önde gelenidir.
Bizim için ordu-millet olarak öne çıkan sembol ifade “Mehmetçik” tir.
Mehmetçik; savaşta asker, barışta esnaf, çiftçi ve işçidir.
“Ya istiklal ya ölüm!” Parolasıyla Istiklâl Savaşı’nı başlatan ve “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır” diyerek Milli Mücadele’nin boyutlarını ortaya koyan Türk Orduları Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos 1922’de başlattığı Büyük Taarruz’u 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazandığı Büyük Zafer’le taçlandırdı.

Halkımızı en anlamlı şekilde o ifade eder, en iyi o temsil eder…
Tarihimizde genellikle ağustos ayına rastlayan ve zaferlerle sonuçlanan büyük meydan savaşları arasındaki iki şanlı zaferimiz, diğerlerine göre daha derin anlamlar ifade etmektedir.

Birincisi; Anadolu’yu yeni bir Türk yurdu yapan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Savaşı ile Anadolu’nun Türklüğe kapıları yeniden açılmıştır.

İkincisi olan Başkumandan Meydan Savaşı sonucundaki 30 Ağustos 1922 zaferiyle de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli atılarak “devlet–ebed–müddet” anlayışıyla “Türkiye Türk’tür Türk kalacak” gerçeği bütün emperyalistlerin zihnine çakılmış, Millet ve Ülke bütünlüğümüz sonsuza kadar parçalanmayacak şekilde perçinlenmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları özgür bir vatan olarak bizlere emanet eden büyük Atatürk, silah arkadaşları ile kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun..

Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır.

Atatürk'ün sözleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı - Anadolu ve Rumeli Medya

“Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.” Atatürk

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Büyük TÜRK MiIIeti’nin 30 Ağustos Gurur Günü, 
BÜYÜK ZAFERİMİZ MİLLETİMİZE KUTLU OLSUN

________________________________________________________________________________________

Türk’ün Zafer Ayı kutlu olsun

Türk cihan hâkimiyetine ve Anadolu’nun yeniden Türkleşmesine, İslamlaşmasına ve ebedi vatan olarak kalmasına vesile olan ağustos ayındaki belli başlı savaşları derleyecek olursak;

Ağustos Ayı;

01 Ağustos 1036: Tuğrul Bey vefatı

01 Ağustos 1258: Osman Gazi’nin vefatı

01 Ağustos 1571: Magosa kuşatması

01 Ağustos 1571: Kıbrıs”ın Fethi tamamlandı.

03 Ağustos 1545: Estergon Kalesi’nin fethi

04 Ağustos 1578: Osmanlı Ordusu Portekiz’le yaptığı Vâdi’s Seyl savaşını kazandı. Fas Türk hakimiyetine girdi.

05 Ağustos 1552: Turgut Reis Komutasındaki Türk Donanması, Andrea Dorya Komutasındaki donanmayı yenerek Ponza Zaferi’ni kazandı.

05 Ağustos Mustafa Kemal Paşa’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları’na başkumandan oluşu (1921).

05 Ağustos 1716 Petrovaradin muharebesi,
06 Ağustos 1571: Magosa”nın alınması

06- 10 Ağustos 1915 Conk bayırı muharebesi,
07- 21 Ağustos 1915 Anafartalar savaşı,
08 Ağustos 1633: Revanın fethi

09 Ağustos 1484: Akkirman kalesinin fethi.

09 Ağustos 1389 1. Kosova Savaşı,

09 Ağustos Türkiye -Yugoslavya -Yunanistan arasında İttifak Antlaşması (Balkan Paktı, 1954).

10 Ağustos 1389: Birinci Kosava zaferi

11 Ağustos 1473: Otlukbeli zaferi

14 Ağustos İkinci Kıbrıs Harekatı (1974).

14 Ağustos İkinci Kıbrıs Harekatı (1974).

15 Ağustos 1551: Trablusgarp’ın Fethi

17 Ağustos 1552: Turgut Reis’in Korsika Adası’nı fethi

20 Temmuz- 15 Ağustos 1974 tarihleri arasında yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı,23 Ağustos 1514 Çaldıran meydan muharebesi,
20 Ağustos 1516: Antep’in fethi

22 Ağustos 1534: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus’un fethi.

23 Ağustos 1519: Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezair’i fethi.

23 Ağustos- 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya savaşları,
24 Ağustos 1514: Çaldıran zaferi

24 Ağustos 1516 Mercidabık savaşı,
25 Ağustos 1516: Yavuz sultan selim han’ın Haleb’i fethi.

26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz,
26 Ağustos 1071: Malazgirt zaferi

27 Ağustos 1922: Afyonkarahisar’ın kurtuluşu

28 Ağustos 1521: Belgrat’ın fethi

29 Ağustos 1526: Mohaç zaferi

30 Ağustos 1922: Başkumandanlık Meydan savaşının kazanılması

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 18 =