Bulgaristan ve Bulgaristan vatandaşları ile ilgili kamuoyuna bildiri (4)

Totaliter JİVKOV rejiminin Bulgaristan’da azınlık olarak görünen Bulgaristan vatandaşlarının cefakâr ve özverili sistematik olarak çalışmalarının sonucunda özellikle büyük ölçüde Türklerin destekleri ile yıkılmasından sonra demokrasi yolunda adım adım yürümeye çalışan Bulgaristan’da Bulgaristan halkının, Bulgaristan devletinin

Paylaş:
Share
Read more