Kuantum Boyutunda İstihbarat Konferansı

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği’nden Kuantum Konferansı: Bilinmeyenin Işığında Yolculuk.

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Genel Merkezi, 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 16:00’da “Kuantum Boyutunda İstihbarat” kitabının tanıtımı ve konferansı için ev sahipliği yaptı.

Eda Hanım konferansa, Albert Einstein’ın “Dinsiz bilim topal, bilimsiz din kördür.” sözlerini aktararak başladı. Ardından, “İnsandan daha büyük güç yok.” ifadesiyle konuşmasına devam etti…

Konferans boyunca, insanların sadece beyinle değil, başka yollarla da bilgi edinebileceğinin altını çizen Alemdar bu bilgileri sağlam araştırmalar, görseller ve kaynaklarla delillendirdi. Konuşmanın devamında Prof. Dr. Ramazan Biçer, konferansta Kuantum Fizik ve Din arasındaki ilişkileri ele alırken, bir bireyin aynı anda dört farklı yerde bulunabileceği kavramını tartıştı. Bu konsept, Somuncu Baba’nın hayatından alınan anekdotlarla desteklendi. Prof. Dr. Biçer, bu tür olayların kuantum süperpozisyon ve entanglement (iç içe geçme) gibi kuantum mekaniksel fenomenlerle teorik olarak açıklanabileceğini öne sürdü. Bu bağlamda, dini anlatılar ile kuantum teorilerinin potansiyel kesişim noktalarının nasıl açıklanabileceğini açıkladı ve bu tür anekdotların bilimsel metodoloji ile nasıl incelenebileceği üzerinde durdu. Bu tartışma, din ve bilim arasındaki diyalogu derinleştirmeyi amaçlayan geniş bir teorik çerçevenin parçası olarak sunuldu. Ayrıca, Prof. Dr. Ramazan Biçer ve Eda Alemdar gizli bilgilere sadece 3-4 saniyede ulaşmanın mümkün olduğunu ve bunun gibi birçok bilgiyi aktardı. Konferans sırasında yapılan soru-cevap kısmı da katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Konferans, metafiziğin kuantum fiziği ile ilişkisi üzerine odaklanarak başladı ve çocukların erken yaşta kuantum fiziği konularına teşvik edilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, bireylerin evren üzerindeki etkilerini anlamaları gerektiği ve “Sizin iyi düşünmeniz, Evreni şekillendirecektir” ilkesinin kritik önemi üzerinde duruldu. Bu bağlamda, düşüncenin gücünün farkına varılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, ABD’de bulunan kuantum araştırma platformlarının Türkiye’de de kurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Katılımcılar arasında çeşitli itirazlar olsa da, özellikle beyni olmayan insanların resmi üzerinden verilen örneklerle konular daha net bir şekilde açığa kavuşturuldu ve bu durum derin tartışmalara yol açtı.

Konferansta, akademik zorluklar nedeniyle eğitim kurumundan çıkarılan bir çocuğun vakası ele alındı.
Bu öğrenciye yapılan zeka testi, sonucunda beklenmedik bir şekilde IQ değerinin -140 olarak ölçülmesini ortaya çıkardı. Bu sonuç, toplantıya katılanları şaşırttı. Çocuğun devlet korumasına alınması ve benzer potansiyellere sahip diğer çocukların keşfedilmesinin önemi vurgulandı. Sunum, bu tür çocuklara yönelik uygun destek mekanizmalarının kurulması ve toplumun bu sürece aktif katılımının, bu bireylerin topluma katkılarını maksimize edebileceğini belirtti. Bu sürecin, bilimsel olarak desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği üzerinde duruldu.

Etkinlik, BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk’ün konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi. Katılımcılar, konferansın etkisiyle gelecekte bu tür konuları tekrar ele almak üzere yeniden bir araya gelme kararı aldı. Konferansa katılan tüm STK yöneticilerine ve katılımcılara teşekkürler sunuldu. Etkinliğin sonunda, katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı günü ölümsüzleştirdi.

Saygılarımızla,

Dr. Nedim BİRİNCİ

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 − one =