SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Her geçen gün değişen dünya şartlarına uyum sağlamak için insanlar kendilerini yetiştirmek ve geliştirmektedirler. Tarihin süzgecinden geçirerek bu gelişmeleri ve insan zekâsının tekâmülünü incelediğimizde karşımıza çıkan en önemli nokta “İnsanoğlunun gönüllü olarak yaptığı her işte,

Read more

SİYASİ KÖRLÜK

Yıllardır STK olarak Bulgaristan siyasetinde olan biteni masallardan değil sahalardan tecrübe, bilgi-birikim ve analizlerimizle rapor ediyoruz. Kime? Konuyla İlgili devletimiz dâhil tüm kişi kurum ve kuruluşlara… Öngörülerimizin %90’ı isabetli mi? Evet…Haklı olmaktan usandık mı? Kesinlikle…

Read more

8 MART KADINLAR GÜNÜ

Son 6 bin yıldır ATAERKİL düzene geçen insanoğlu, milyonlarca yıl ANAERKİL topluluklarda yaşamını sürdürdüğü tarih kayıtlarında mevcuttur. Hala yakın zamana kadar birçok toplumlarda ANAERKİL düzenin devam ettiği bilinmektedir.İnsanlığın avcı toplayıcı dönemlerinde erkek nüfusun temel görevi

Read more

Bulgaristan’da Oyunun Sonu…

1990 yılında sözde Türk partisi HÖH’ü (DPS) soydaşlarımızı manipüle etmek için Bulgar gizli servisi tarafından kurdurulduğu gerçeğini yıllardır her platformda dile getirildik. Temel amaçlarının Türk seçmenin Bulgar doktrinine rızalı teslimiyetlerini sağlayarak, asimile etmek olduğunun! Bilinmesi

Read more