BULTURK’TEN DUYURU

ASRIN MATURDİLERİNİ, YESEVİLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Yusuf Has Hacib’,: “Memleketi alan onu kılıç ile alır, ancak kalem ile tutulur (korunur). Memlekette hükmetmek icap ederse kalem ile edilir.İnsan, kılıç, kalem, bilgi ve akıl ile memleketi tanzim eder” der.

Türkler, fethettikleri yerlerde din ve vicdan özgürlüğüne, insan haklarına büyük önem verdiler. Gaza ve ilim öğrenmeyi ibadet olarak algıladılar. Türk boylarının İslam anlayışı ve dindarlık algısının inanç boyutunu Maturidilik, tasavvufta ise kendine özgü ahlak merkezli bir dindarlık geliştiren Yesevi’liktir.

Türkistan’ın Buhara ve Semerkant şehirleri tarihte dinlerin ve kültürlerin buluşma ve kavşak noktası olmuştur. Buhara, geçmişte diğer dinler için olduğu kadar İslam için de önemli bir yere sahiptir. İslam, bir ırmak olarak Mekke ve Medine’den çıkıp yayılmaya başlamıştır. Türkistan’a ulaştığında orada bulunan ilmî ve insanî değerleri kendi bünyesine katarak Bağdat’a bir okyanus olarak dönmüş ve oradan bütün dünyaya yayılmıştır.

Bize düşen, kendi öz ve sağlam kaynaklarımızdan tarihimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek, doğru bilgi üreterek yozlaşmaların önüne geçmek, kadim geleneğimizi güncelleyerek yeni Ebu Hanifeler, yeni Maturidiler ve yeni Yeseviler yetiştirmektir.

İşte bu belgesel ile Buhara’da  filizlenip dünyaya yayılan Maturudi İtikadi, Yesevi Tasvvufi anlayışın temsilcilerinden olan ve aynı zamanda Horasan Erenlerinden Kırcıali’nin Buhara’dan Ahlat’a, Ahlat’tan Balkanlara uzanan Kızıelma-İlay-ı Kelimetullah” davasını ve destanını sizlere sunmaya çalışacağız. Toprağın altındaki geçmişlerimizi, şehitlerimizi, Allah dostlarını, Horasan Erenlerini, Anadolu Erenlerini şükranla, minnetle, rahmet anıyor, necip milletimizin asil evlatlarını saygıyla selamlıyoruz. Herkes müsterih olsun bu bayrak dalgalanacak, bütün insanlığı kucaklayacağız.  Bize bu imkanı sunan İçişleri Bakanlığımıza, Bitlis Valiliğimize, Ahlat Kaymakamımıza teşekkür ederiz.

Belediye Başkanımız Av.Abdulalim Mümtaz ÇOBAN’a bizzat bu belgeselimizde rol alarak bizleri onurlandırdığı, her türlü imkânı seferber ederek ekibimizi ağırladığı için ayrıca minnet ve şükran borçluyuz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 2 =